Praha brutálně krásná: Objevte kouzlo brutalismu v srdci Prahy

Praha Brutalismus

Charakteristika brutalismu

Brutalismus se v Praze, stejně jako jinde ve světě, vyznačuje surovou estetikou poválečné doby. Architekti se nebáli odhalit konstrukční prvky staveb, jako jsou betonové sloupy, trámy a potrubí, a učinit z nich dominantní prvek designu. Typické jsou pro něj masivní, geometrické tvary, hrubě opracované povrchy a minimum dekorací. Beton, často používaný pohledově, se stal symbolem tohoto stylu. V Praze se brutalismus rozvíjel především v 60. a 70. letech 20. století a setkal se zde s rozporuplnými reakcemi. Pro někoho představoval symbol modernity a pokroku, pro jiné byl symbolem neosobní a odlidštěné architektury. Mezi nejznámější příklady brutalistní architektury v Praze patří například Hotel InterContinental, bývalé sídlo Federálního shromáždění (dnes Nová scéna Národního divadla), Kotva nebo televizní vysílač na Žižkově. Tyto stavby dodnes budí emoce a rozdělují veřejnost na své příznivce a odpůrce.

Materiály a estetika

Brutalismus v Praze se vyznačuje surovou estetikou, která odhaluje konstrukční prvky budov. Beton, sklo a ocel jsou hlavními materiály, které architekti používali k vytvoření impozantních a monumentálních staveb.

Beton, často ponechaný v surovém, pohledovém stavu, dodává stavbám brutalismu jejich charakteristickou syrovost. Viditelné stopy po bednění, spáry a nerovnosti jsou součástí estetiky, která zdůrazňuje pravdivost materiálu a konstrukce.

Sklo, ať už čiré nebo tónované, se používá pro velkorysé okenní plochy, které propouštějí do interiéru dostatek přirozeného světla. Ocelové prvky, jako jsou sloupy, trámy a konstrukce, jsou často ponechány viditelné a zdůrazňují industriální charakter staveb.

Kromě těchto hlavních materiálů se v pražském brutalismu objevují i další prvky, jako jsou cihly, kámen nebo dřevo. Tyto materiály se však používají spíše doplňkově a neovlivňují celkovou surovou estetiku staveb.

Brutalismus v Praze není jen o materiálech, ale také o hře s objemem, prostorem a světlem. Architekti se snažili o vytvoření staveb, které by byly nejen funkční, ale i esteticky působivé.

Ikonické stavby v Praze

Praha, město sta věží, skrývá i drsnou krásu brutalismu. Tento architektonický styl, populární v 60. a 70. letech, se vyznačuje surovým betonem, mohutnými tvary a funkcionalistickým přístupem. V Praze najdeme řadu ikonických staveb, které toto období připomínají.

Významné příklady pražského brutalismu
Stavba Architekt(i) Rok dokončení Charakteristika
Federální shromáždění (dnes Nová budova Národního muzea) Karel Prager 1981 Monumentální stavba s výraznou horizontální linií a použitím skla a betonu.
Hotel InterContinental Karel Filsak 1974 Věžovitá budova s ​​charakteristickými kruhovými segmenty, použití prefabrikovaných betonových panelů.
Kotva Věra Machoninová, Vladimír Machonin 1975 Obchodní dům s ​​unikátní šestiúhelníkovou strukturou a důrazem na funkčnost.

Federální shromáždění, dnes Nová scéna Národního divadla, je ukázkovým příkladem brutalismu. Jeho mohutná hmota z bílého mramoru a skla dominuje okolí a budí respekt i kontroverze. Stejně tak kontroverzní je i Hotel InterContinental, dříve hotel Praha, jehož věžovitá struktura a betonové fasády rozdělují názory dodnes.

praha brutalismus

Mezi další významné příklady pražského brutalismu patří Kotva, obchodní dům s unikátní šestiúhelníkovou strukturou, nebo bývalé sídlo Československého rozhlasu, dnes budova Českého rozhlasu, s jeho charakteristickými "ježky" na střeše.

Brutalismus v Praze není jen o monumentálních stavbách. I menší realizace, jako jsou stanice metra, podchody nebo bytové domy, nesou jeho znaky. Tyto stavby nám připomínají dynamickou a často rozporuplnou atmosféru tehdejší doby a vyzývají k zamyšlení nad architekturou jako odrazem společnosti.

Kontroverze a kritika

Brutalistní architektura v Praze, ačkoliv je dnes často oceňována pro svou syrovost a monumentalitu, se od počátku potýkala s kritikou a kontroverzí. Pro řadu Pražanů představovaly tyto masivní betonové stavby nežádoucí zásah do historické tkáně města. Kritizována byla jejich strohost, absence dekorací a užití pohledového betonu, který byl vnímán jako chladný a neosobní. Často zmiňovaným negativem byla i jejich mohutnost, která mohla působit utlačujícím dojmem, a vytvářet stísněné prostory.

Dalším sporným bodem bylo začlenění brutalistních staveb do historického kontextu Prahy. Zatímco někteří architekti a historici umění vnímali kontrast starého a nového jako obohacující, jiní jej považovali za rušivý a necitlivý. Diskuze se vedly i nad funkčností brutalistních budov. Kritizována byla například jejich energetická náročnost, problematická akustika a v neposlední řadě i náročnost údržby pohledového betonu.

Přes všechny kontroverze a kritiku sehrál brutalismus v Praze důležitou roli a zanechal v ní nesmazatelnou stopu. Jeho odkaz je dodnes předmětem diskuzí a rozděluje společnost na jeho vášnivé obhájce i odpůrce.

praha brutalismus

Obnova a ochrana

Brutalismus, architektonický styl charakteristický surovým betonem a monumentální estetikou, zanechal v Praze nesmazatelnou stopu. Památky pražského brutalismu, jako je Hotel InterContinental, Kotva nebo bývalé Federální shromáždění, dnes čelí otázce obnovy a ochrany.

Obnova staveb z období brutalismu s sebou přináší specifické výzvy. Betonové konstrukce, často vystavené povětrnostním vlivům a zanedbané údržbě, vyžadují odborný přístup a finančně náročné zásahy. Kromě technických aspektů je nutné zohlednit i estetické hledisko a zachovat původní ráz budov.

Ochrana pražského brutalismu je důležitá z hlediska zachování architektonického dědictví 20. století. Brutalismus je kontroverzní styl, který v minulosti vyvolával a dodnes vyvolává smíšené reakce. Nicméně i přes kritiku představuje nedílnou součást architektonické identity Prahy a svědectví o určité historické epoše.

V současnosti probíhají diskuze o tom, jak nejlépe chránit a obnovovat památky pražského brutalismu. Některé stavby procházejí rekonstrukcí s cílem zachování jejich původního vzhledu, jiné se adaptují pro nové funkce. Důležité je najít rovnováhu mezi zachováním architektonické hodnoty a potřebami moderního života.

Architektonické prohlídky

Praha, ačkoliv proslulá svou gotickou a barokní architekturou, skrývá i fascinující kapitolu brutalismu. Tento architektonický styl, charakteristický surovým betonem a mohutnými geometrickými tvary, se v Praze rozvíjel především v 60. a 70. letech 20. století. Architektonické prohlídky zaměřené na pražský brutalismus vás zavedou k ikonickým stavbám, jako je Federální shromáždění, bývalé sídlo Československého rozhlasu nebo Hotel International Prague. Objevíte funkcionalistické koncepty, inovativní stavební techniky a dobové myšlenky, které formovaly tvář Prahy. Během prohlídek se dozvíte o kontroverzní pověsti brutalismu, o jeho vztahu k socialistickému režimu i o snahách o jeho zachování v současnosti. Prohlídky často zahrnují i interiéry budov, které skrývají unikátní umělecká díla a designové prvky typické pro toto období. Ať už jste milovníky architektury, nebo jen zvědavými návštěvníky, architektonické prohlídky pražského brutalismu vám nabídnou nový pohled na město a jeho historii.

Brutalismus ve fotografii

Praha, město sta věží, skrývá i drsnější krásu – brutalismus. Tento architektonický styl, populární od 50. do 70. let 20. století, se vyznačuje surovým betonem, mohutnými tvary a funkcionalistickým přístupem. V Praze najdeme řadu staveb, které se staly ikonami brutalismu, a lákají fotografy z celého světa.

praha brutalismus

Mezi nejznámější příklady patří Hotel International Prague v Dejvicích, budova bývalého Federálního shromáždění na Národní třídě nebo Kotva, obchodní dům s nezaměnitelnou strukturou připomínající včelí plást. Brutalismus v Praze však neznamená jen monumentální stavby. Patří sem i sídliště, jako je Černý Most nebo Jižní Město, která byla budována s cílem poskytnout dostupné bydlení pro rostoucí populaci.

Fotografové si na brutalismu cení jeho syrové estetiky, hry světla a stínu na betonových plochách a geometrických tvarů. Prostřednictvím objektivu zachycují nejen architekturu, ale i atmosféru doby, ve které tyto stavby vznikaly. Brutalismus v Praze je tak nekonečným zdrojem inspirace pro fotografy, kteří hledají krásu v netradičních formách.

Vliv na současnost

Brutalismus v Praze zanechal nesmazatelnou stopu, která rezonuje i v současnosti. Ikonické stavby jako Hotel International Praha nebo bývalé Federální shromáždění dodnes budí emoce a rozdělují veřejnost na vášnivé obdivovatele a odpůrce. Pro jedny představují symboly minulého režimu a vzbuzují negativní asociace, pro druhé jsou unikátními architektonickými počiny s vlastní estetickou hodnotou.

V posledních letech se brutalismus těší obnovenému zájmu a oceňují se jeho suровост, funkčnost a inovativní využití materiálů, jako je pohledový beton. Vznikají iniciativy za záchranu a renovaci brutalistických staveb, které se často potýkají s chátráním a nezájmem. Příkladem může být revitalizace areálu bývalého nádraží Žižkov, kde vznikl multifunkční prostor s obchody, restauracemi a kulturním vyžitím.

Brutalismus v Praze tak i dnes vyvolává diskuze o architektonickém dědictví, vztahu k minulosti a budoucnosti městského prostoru. Jeho odkaz je komplexní a mnohotvárný a i nadále bude inspirovat a provokovat další generace.

Doporučená literatura

Rostislav Švácha, Umělecké památky Prahy, Moderní architektura 1890–2000, Praha 2015

Vladimír Šlapeta, Architektura Prahy 40. let 20. století. Skriptum pro posluchače UK, Praha 1988

Antonie Le Moulec, Architektura pro kulturu v ČSR 1945–1989, Praha 2016

Lukáš Beran, Česká brutalistní architektura, Praha 2017

Zdeněk Lukeš, Bezejmenná architektura, Praha 2012

Petr Kratochvíl, Architektura totalitních režimů 1938–1989 v Československu, Praha 2002

Karel Filsak, Česká architektura od roku 1945, Praha 1995

Brutalistní architektura v Praze, Průvodce mapou, Ústav teorie a dějin architektury, Praha 2018

praha brutalismus

Pražská informační služba, Architektura Prahy, Praha 2002

Památkový katalog, Národní památkový ústav, dostupné online na www.pamatkovykatalog.cz

Docomomo CZ, databáze moderní architektury, dostupné online na www.docomomo.cz

Archiweb, online magazín o architektuře, dostupné online na www.archiweb.cz

Brutalismus v Praze, to není jen paneláková sídliště. Jsou to i stavby s duší, s myšlenkou, s odvahou jít proti proudu. Objevte krásu v syrovosti betonu, v geometrické čistotě a funkčnosti.

Radomír Novotný

Budoucnost brutalismu

Brutalismus se v Praze nesmazatelně zapsal do panoramatu města a zanechal nám fascinující, i když často kontroverzní, architektonické dědictví. Jeho budoucnost je nejistá, plná otázek a výzev. Mnoho brutalistních staveb v Praze, jako je Hotel International Praha nebo bývalé Federální shromáždění, čelí nejisté budoucnosti. Absence jasné vize a nedostatečná údržba vedou k jejich chátrání.

Na druhou stranu roste povědomí o hodnotě brutalismu a sílí hlasy volající po jeho ochraně. Vznikají iniciativy dokumentující a popularizující brutalistní architekturu, jako je například projekt Centra architektury a městského plánování (CAMP). Zájem o brutalismus se projevuje i v kulturní sféře, kde se stává inspirací pro umělce a fotografy.

Budoucnost pražského brutalismu tak závisí na rovnováze mezi ekonomickými tlaky, společenským vnímáním a politickou vůlí. Je nezbytné najít udržitelná řešení pro rekonstrukci a adaptaci těchto staveb, která by respektovala jejich architektonickou hodnotu a zároveň je přizpůsobila současným potřebám. Jen tak se podaří zachovat toto unikátní dědictví pro budoucí generace.

Publikováno: 06. 07. 2024

Kategorie: kultura

Autor: AloisNebel

Tagy: praha brutalismus | informace o brutalismu v praze